Xperon Golf

Om

Med sin innovativa och patenterade Dual Balance-teknologi har Xperon tagit utvecklingen av golfbollar till nästa nivå, bl.a. med en robot som preciserar bollens Center of Gravity (centrerad tyngdpunkt) för exakt placering av siktmarkeringen. Xperon anses vara banbrytande med denna tillverkningsprocess och har erkänts som ett företag med överlägsen teknik och produktkvalitet i press, övrig media och bland tourspelare.

Xperon – perfektion samlad i en boll.
Vid slutskedet av tillverkningsprocessen får golfbollar oftast en något förskjuten tyngdpunkt. De flesta golfbollar på marknaden är försedda med en siktmarkering som skall hjälpa spelaren att rikta in bollen mot den tänkta puttlinjen. Vid placeringen av siktmarkeringen har man inte tagit hänsyn till bollarnas varierande tyngdpunkt. Även om skalet är perfekt och bollen helt rund, så kommer den felaktiga balanseringen/siktmarkeringen hos dessa bollar innebära att bollen drar något åt vänster eller höger vid puttning, men detta gäller även bollbanan vid utslag från tee.

Denna insikt blev utgångspunkten för forskarteamet när sydkoreanska Xperon Golf startade 2014 och började utveckla golfbollar samt en högteknologisk produktionsprocess innefattande 22 patent.

Xperons Dual Balance-teknologi innebär att varje boll är individuellt balanserad utmed siktmarkeringen vilket betyder fler sänkta puttar, längre och mer konsekvent bollflykt.

Xperons golfbollar är godkända av R&A och USGA.